Yatırım yapmak isteyenlere tavsiyeler

Döviz Yatırımı Yapmadan Önce Mutlaka Bilinmesi Gerekenler

Döviz yatırımı ile para kazanmak için nelere dikkat edilmeli? 2021 Yılı döviz ile para kazanmak için mutlaka bilmeniz gerekenler nelerdir?

Yabancı para birimlerine döviz denmektedir. Döviz kuru kavramı ise iki para biriminin birbirlerine karşı değerini ifade etmektedir. Yabancı paralar piyasalarda bir mal gibi işlem görmektedir.  Piyasada en çok işlem gören kurlara ise major kur denmektedir. piyasada en çok işlem gören yabancı paralar ise; Amerikan Doları, Avro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni, Kanada Doları, Avustralya Doları ve İsviçre Frengi olmaktadır. 

Minör döviz olarak adlandırılan dövizler ise daha az dinamik ekonomiklere sahip olmaktadır. Diğer bir taraftan finans sektörüne yüksek işlem hacmine sahip olan minör dövizlere bulunmaktadır. Bunlar; Singapur Doları, Hong Kong Doları, Güney Afrika Cumhuriyeti Randı, ve Yeni Zelanda Doları olmaktadır.

Döviz Kurlarına Nasıl Yatırım Yapılır?

Yatırımlarını döviz kurlarında değerlendirmek isteyen yatırımcıların bunu gerçekleştirebilmek için bir kaç farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar; bankaların mevduat hesapları, forex ve VİOP olmaktadır.

Forex piyasasında neredeyse tüm ülkelerin paraları ile işlem yapmak mümkündür. Ayrıca forex haftanın beş günü yirmi dört saat işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır. Diğer bir yandan VİOP Borsa İstanbul Çatısı altında faaliyet gösteren yerel bir piyasa olmaktadır. Bu sebeple de yerel iç denetim mekanizmalarının güvenliği altındadır. Son yapılan değişiklikler ile birlikte seans sürelerine ekleme yapılmıştır. 

Döviz yatırımında yapacağınız doğru hamleler sizi zengin biri yapabilir.

Döviz Yatırımların Para Kazanmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatırımcıların yatırımlarını değerlendirmek için döviz kurlarını tercih etmeleri halinde akıllarında tutmaları gereken ilk önemli nokta döviz kurlarının bir çok yatırım aracına göre daha çok ve kısa zaman dilimleri içerisinde değişkenlik gösterdiğidir. 

Dövizin bu değişkenliği sebebi ile yatırımcıların bu değişimlerinin sebeplerini daha önceden anlamalı, yorumlamalı ve öngörmelidir. Özellikle döviz kurlarını en çok etkileyen etkenlerin iyi tanımlanması gerekmektedir. 

Dövizler genel olarak bulundukları ülkelerin ekonomik değişimlerden etkilenmektedirler. Bu sebeple ülke ekonomisinin birinci dereceden göstergeleri olarak kabul edilen mikro ve makro göstergelerin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Bu göstergelerinin takip edilmelerini yanında doğru bir şekilde analiz edilmeleri ve yorumlanmaları da döviz kurlarında oluşacak fiyat değişikliklerini önceden doğru bir şekilde tahmin edebilmek için en gerekli özellikler olmaktadır.

Ülke ekonomisinin döviz kurlarına olan etkilerinin dışında yatırımcılar işlem yaptıkları piyasayı d iyi bir şekilde tanımlamaları gerekmektedir. İşlem yapılmak istenilen piyasaların yapısını ve işlem mantığını iyi bir şekilde kavranması gerekmektedir. 

Diğer bir yandan Döviz yatırımlarından yüksek gelir elde etmek isteyen yatırımcıların; yüksek kazanç elde etmeyi sağlayan işlem özelliklerinin nasıl kullanılması gerektiğini de bilmeleri gerekmektedir. Yatırımcılar bu bilgilerin yanı sıra risklerin neler olduğunu bilmeli ve bu riskleri doğru bir şekilde analiz etmelidir. Ayrıca yatırımcıların bu riskler ile karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği de bilinmelidir. 

Döviz kurları için deneyimsiz olan yatırımcılar için de VİOP aracı kurumları tarafından verilen eğitimler bulunmaktadır. Bu eğitimler isteyen bütün yatırımcılara bir set halinde sunulmaktadır. Bu ücretsiz eğitimler sayesinde deneyimsiz yatırımcılar da döviz kurlarına nasıl yatırım yapılacağını öğrenebilmektedirler. 

Döviz Kuru Çeşitleri

Döviz kurları temel olarak iki ana başlığa ayrılmaktadır. Bu başlıklar Alış Kurları ve Satış Kurları olmaktadır. Alış kurları dövizin alınmasında uygulanan kurlar olmaktadır. Diğer bir değiş ile döviz büroları ve banka gibi yerlerden alınan dövizlerin kurlarını da ifade etmektedir. 

Türkiye’de kurlar 3 farklı şekilde uygulanmaktadır.

İlk kurlar Merkez bankası tarafından belirlenmektedir. İkinci çeşidi ise ise bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından belirlenmektedir. Üçüncü ve son çeşidi ise serbest piyasa kurları olmaktadır.

3 farklı kur bulunmasına rağmen Merkez bankası her çeşit kurlara müdahale etme hakkına sahip olmaktadır. Bu hakkın merkez bankasında olmasının sebebi ise üçe ayrılmaktadır. 

Merkez bankasının gerekli yerlerde piyasaya müdahale etmemesi durumunda kur serbestçe dalgalanır esnek döviz  sistemi oluşur. Böyle sistemlere de esnek piyasa döviz kuru sistemi denmektedir.

Merkez bankası piyasaya müdahale ederek kurları belirli bir düzeyde tutmasına ise sabit kur sistemi denmektedir. 

Merkez bankası piyasadaki kur dalgalanmalarını denetim altına alması ile oluşan sistemlere ise denetimli kur sistemi denmektedir.

Döviz Yatırımı İle İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Terimler

Döviz yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların döviz kurlarında kullanılan terimleri iyi anlamaları açısından terimlerin anlamlarını bilmeleri oldukça gerekli olmaktadır. 

Açık Pozisyon: Belirli bir valör ve miktar ile piyasada çalışan ve henüz kapatılmamış işlemlere verilen addır.

Alış Fiyatı: Bir finansal ürün için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat.

Alış-Satış Farkı (Spread): Finansal ürünlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir.

Arbitraj: Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın aynı anda farklı fiyatlandığı bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak risk almadan kar edilmesi işlemleridir. Arbitraj işlemleri sonucunda piyasalar arasındaki fiyat farklılıkları azalır. 

Arz: Bir finansal ürün için, o anki cari fiyattan satışa sunumdur.

Ayı Piyasası (Bearish Market): Piyasalarda genel anlamda düşüş eğiliminin baskın olduğu zaman periyodlarını ifade eder.

BOE (Bank of England): İngiltere Merkez Bankası

BOJ (Bank of Japan): Japonya Merkez Bankası

Başlangıç Marjı (Teminatı): Müşterinin yapacağı işlemlerde pozisyon açabilmek için teminat olarak alınan başlangıç miktarı.

Baz Döviz: Döviz çiftlerinde alım ve satıma konu ilk para birimi için kullanılan ifadedir.

Boğa Piyasası (Bullish Market): Piyasalarda genel anlamda çıkış eğiliminin baskın olduğu zaman periyodlarını ifade eder.

Broker: Finansal piyasalarda alıcı ile satıcıyı buluşturan ve aracılık faaliye- tinde bulunan kişi ya da kurumlardır.

Bütçe Açığı: Bir ülkenin kamu dengesi giderlerinin gelirlerinden fazla olması durumudur. Bütçe açığının belirli bir oranın üzerinde olması ülke ekonomisi için negatif bir görüntü verir.

Cable: İngiliz poundu için kullanılan bir piyasa jargonudur.

Ciro: Belirli bir süre içinde gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

Çapraz Kur: ABD Doları içermeyen iki para birimi arasındaki kurdur.

Değer Kazanma: Bir finansal ürünün piyasa fiyatındaki artıştır.

Demo İşlem Platformu: Gerçek hesap açılmadan ancak gerçek piyasa şart- larına uygun olarak pratik yapma ve piyasayı tanıma amacıyla kullanılan platformdur.

Destek Seviyesi: Fiyat düşüşlerinin zorlaştığı ve alış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesidir.

Devalüasyon: Bir ulusal paranın değerinin düşürülerek diğer ulusal paralar karşısında değer kaybetmesidir.

Direnç seviyesi: Fiyatların yükselişte zorlandığı ve satış işlemlerinin bekle- nebileceği fiyat seviyesidir.

Döviz Riski: Elde tutulan pozisyona bağlı dövizin yaşanacak dalgalanmalar sonucu yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir.

Ekonomik Gösterge: Bir ekonominin genel gidişatını gösteren ve belirli periyodlarla açıklanan makro ekonomik verilerdir. Fabrika siparişleri, imalat sanayi endeksi, enflasyon oranı, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler önemli ekonomik göstergelere örnektir.

Emir: Müşterinin işlem yapmak amacıyla aracı kuruma verdiği veya işlem platformuna girdiği talimattır. 

Devalüasyon: Bir ulusal paranın değerinin düşürülerek diğer ulusal paralar karşısında değer kaybetmesidir.

Enflasyon: Bir ekonomide toplam talebin toplam arzı aşması sonucu mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesini yükselmesi durumudur.

FED (Federal Reserve Bank): Amerikan Merkez Bankası

Futures Sözleşmeleri(Vadeli İşlemler): Tarafları yapılan bir sözleşme ile bu- günden, belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaş- tırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya menkul kıymeti alma ve satma yükümlülüğüne sokan sözleşme tipidir.

Günlük İşlem: Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılan bir terimdir. 

Kaldıraç Sistemi (Leverage): Yatırımcının yatırım miktarını belirli oranda bir çarpan ile arttırarak yatırılan teminattan daha yüksek bir işlem hacmi elde etmesine imkan sağlayan sistemdir.

Kârı Al (Take Profit): Açık bir pozisyonu belirlenen bir fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emirdir.Limit emir türevidir.

Kısa Pozisyon (Short): Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde etme amacıyla baz üründe satış ağırlıklı açılmış pozisyondur.

Koruma(Hedging): Finans piyasalarında genel olarak yatırımcıların işlem yaparken pozisyonlarını diğer enstrümanlarda da pozisyon açarak belirli bir koruma altında almalarını ifade eden bir stratejidir.

Kotasyon: Sistemde ilgili ürün için verilen fiyata verilen ad.

LIBOR (London Interbank Offered Rate): Dünya’nın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca refe- rans kabul edilen faiz oranıdır.

Likidite: Likidite bir piyasanın ya da finansal ürünün fiyatlanmasında alıcı ve satıcıların bolluğuna ve işlem hacmine bağlı olarak nakite çevrilme hızı olarak tanımlanabilir. Hisse senetleri, bonolar, tahviller ve kıymetli maden- ler yüksek likiditeye sahip varlıklar olarak işlem görürler. Piyasanın açık olduğu zamanlarda hızlı bir şekilde nakite çevrilebilirler.

Limit Emri: Piyasada oluşmamış belli bir fiyattan alış veya yine henüz piya- sada oluşmamış belirli bir fiyattan satış yapmak için piyasaya bırakılan emir türüdür.

Marj: Bir işlemin yapılabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Kal- dıraçlı işlemlere temel teşkil eder.

Marj Çağrısı (Margin Call): Yatırımcı aleyhine yönelmiş piyasada daha önceden açılmış pozisyonların açık taşınabilmesi için oluşmuş marj farklarının aracı kurum tarafından müşteriden talep edilmesi durumudur. Müşteri gereken marj farkını hesaba yatırarak pozisyonunu koruyabilir veya pozis- yon azaltarak talep edilen miktarı düşürebilir.

Para Birimi Takası (Currency Swap): Bir döviz çiftinin faiz ödemesine bağlı vade takasıdır.

 

Dolar Yatırımı Nasıl Yapılır?


3 Yorumlar
  1. […] koruyan yatırım araçlarından birisi olmuştur. Bu nedenle ki altın yatırımı ve döviz yatırımı arasında karşılaştırma yapılsa, en iyi yatırımın altın yatırımı olduğu söylenebilir. […]

  2. […] koruyan yatırım araçlarından birisi olmuştur. Bu nedenle ki altın yatırımı ve döviz yatırımı arasında karşılaştırma yapılsa, en iyi yatırımın altın yatırımı olduğu söylenebilir. […]

  3. […] koruyan yatırım araçlarından birisi olmuştur. Bu nedenle ki altın yatırımı ve döviz yatırımı arasında karşılaştırma yapılsa, en iyi yatırımın altın yatırımı olduğu söylenebilir. […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Detaylar