Yatırım yapmak isteyenlere tavsiyeler

Yatırım Fonu Nedir | Yatırım Fonu Türleri

Yatırım Fonu açıklamasına geçmeden önce portföy hakkında bilgi vermek daha aydınlatıcı olacaktır.Portföyün en genel ve basit tanımı ise şu şekilde olmaktadır:Bir şahsın ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eden kavrama denmektedir.Bu varlıklara örnek olarak ise hisse senedi, kira sertifikaları yada altın gibi kıymetli madenler gösterilebilir.
Fon ise halktan toplanan katılma payları paralarının ve katılma payı sahiplerine riskin dağıtılması ilkesine dayanılarak portföy işletilmesi amacıyla kullanılmasıdır. 

Yatırım fonları ise halktan toplanan fonların sermaye piyasası araçları ve değerli madenlerden oluşan portföylerin yönetilmesi olmaktadır. Yatırımcıların bu yatırım aracına katılmaları için ise portföyün bir kısmını ifade eden katılma payını satın almaları gerekmektedir. Şahısların tasarruflarını hisse senedi ya da kira sertifikası olarak değerlendirebilmeleri için borsada işlem yapmaları gerekmektedir. Ancak kişilerin riski dağıtmaya yetecek kadar birikimlerinin genellikle olmaması sebebi ile Yatırım Fonu tercih etmektedirler. Ayrıca borsada yatırımları değerlendirebilmek için geniş bir bilgi birikimine de sahip olmak gerekir. Aksi halde bu alanda yapılacak yatırımlar yüksek oranda risk içerecektir. Ancak sermaye piyasasında bulunan kolektif yatırım kuruluşları olarak adlandırılan yatırım fonlarına yapılacak olan yatırımlar riski dağıttı için yatırımcılar daha az risk alarak yatırımlarını değerlendirebileceklerdir

https://www.gelirortagim.com/yatirim-fonu-nedir-yatirim-fonu-turleri/

Yatırım Fonu Türleri

Menkul Kıymet Yatırım Fonları

Borçlanma Araçları Fonu

Şemsiye fonlardan birisi olan bu fonda yatırımların %80’i devamlı olarak kamu veya özel sektör borçlanma fonlarında değerlendirilmektedir. Bu tarzda kurulan fonların faizsiz olabilmeleri için kullanılan enstrümanlar arasında devlet veya özel sektör kira sertifikaları bulunmaktadır. Geri kalan %20’lik kısımda da faiz olmaması için faizsiz finans esaslarına uyun olan hisse senetlerine veya birebir karşılığı bulunan emtiada değerlendirilmesi gerekmektedir. SPK riskin dağıtılması ilkesi dolayısı ile ihraççılar için kısıtlama getirmiş bulunmaktadır. Bu kısıtlamaya göre de ihraççı en fazla %10’luk bir kısmını borçlanma araçlarına yatırım yapabilmektedir.

Hisse Senedi Fonu

Bu fon portföyünün %80’i devamlı olmak koşulu ile özelleştirme kapsamında olan kurumlarda dahil olmak üzere Türkiye’de kurulan ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan bir şemsiye fon türü olmaktadır. Eğer bu fonların getirisinde her hangi bir faiz bulunması istenmiyorsa o zaman bu fonlarda kullanılacak hisse senetlerinin tamamen AAOIFI kurallarına uygun olması gerekmektedir.Fonun kalan %20’lik kısmı da aynı şekilde faizsiz finans işlemlerine uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yatırımın getirisinde faiz bulunması yatırımcı açısından bir fark yaratmıyor ise o zaman borsada bulunan bütün hisse senetlerine yatırım yapılabilir.

Kıymetli Madenler Fonu

Bu fonun %80’i borsada işlem gören altın ve kıymetli maden fonları oluşturmaktadır. Ayrıca bu dilimin içerisinde sermaye piyasalarındaki altın ve kıymetli madenlerin fonları da bulunmaktadır. 

Fon Sepeti Fonu

Bu fonun %80’lik kısmını diğer fonlar ve borsa yarım fonlarının katılım paylarından oluşan fonlardan oluşmaktadır.

Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

Yatırım Fonu içerisinde yer alan bu şemsiye fonunun %80’ini yabancı özel ve kamu kuruluşlarının sermaye piyasasına yatırılan fonları kapsamaktadır.

Para Piyasası Fonu

Bu yatırım aracının özelliği ise vadesinde en fazla 184 kalmış, likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

Değişken Fon

Bu fonun içerisinde bulunan elemanlar yukarıda bahsedilen hiç bir fonun içerisinde kullanılmayan fonlardan oluşmaktadır.

Yabancı Fon

Yatırımcıların yabancı menşeli finansal enstrümanlara %20’den fazla yatırım yapılması durumunda bu fon içerisinde değerlendirilir. Bu durumlarda değerlendirilen fonlar %80 oranında yabancı menkule yatırılması gerekmektedir.

Serbest Yatırım Fonu

Yatırım Fonu türlerinden bir diğeri serbest yatırım fonları olmaktadır. Menkul kıymet fon türleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda menkul kıymet fon türleri şeklinde vergilendirilmektedirler.Portföy yönetim şirketleri diğer fonlarda olduğu gibi fona alınan varlıklarda dikkatli davranması gerekmektedir. Bu fonlarda bulunan en büyük özellik aşırı risk alıp, çok fazla getiri getirmesidir. Bu özelliğinden dolayıda bu işlemlerde açığa alım satım, opsiyon ve swap işlemleri serbest bırakılmıştır. Bu fonların bir diğer özelliği ise mevcut fon yönetim şirketlerinin mevcut piyasa uygulamalarının dışarısına çıkarak farklı stratejiler doğrultusunda serbest fonlar geliştirebilmeleridir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu

Yatırım Fonu arasında farklı bir özelliğe sahip olan gayrimenkul yatırım fonlarını işletebilmek için Kurul’dan faaliyet izni almaları gerekmektedir. Bununla birlikte fon, tapuya tescil, tescile bağlı değişiklik terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.Gayrimenkul yatım fonları da diğer fon türleri gibi sıralamaya tabi bulunmaktadır. Bu özelliğinin yanında diğer fonlara görece çok farklı özelliklere sahip olduğu için farklı kısıtlamalara tabi olmaktadır. Bu kısıtlamalardan bazıları ise şunlar olmaktadır. Öncelikle tek başına fon toplam değerinin %20 oranını aşan gayrimenkul yatırımları toplamı top fon değerlerinin %60’ını aşamaz. Bunun yanında gayrimenkul yatırım fonunun kullanabileceği toplam kredi tutarı fon değerlerinin toplamının %50’sini aşamaz. Bu kısıtlamalarının yanında bu fonun likiditesi oldukça düşük olduğu için değerlerini günlük olarak açıklama zorunluluğu bulunmamaktadır.Ancak kanun gereği açıklamanın yılda en az bir kez yapılması zorunludur. Bu fon ile ilgili bir kısıtlama da hiç bir zaman proje aşamasında olan gayrimenkullere yatırım yapılamamasıdır. Diğer bir kısıtlama ise gayrimenkullerin inşaat işlerini yapamamaları ve bu amaçla ekipman yada personel bulunduramamalarıdır. Son olarak hiç bir suretle gayrimenkulleri ticari amaç ile işletemezler ve bu amaç ile personel çalıştıramazlar. 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bu Yatırım Fonu çeşidini daha önce değindiğimiz gayrimenkul yatırım fonunun özelliklerine benzetebiliriz. Sadece %80’lik gayrimenkul yatırımı oranı yerine aynı oranda girişim sermayesine yatırım yapılmalıdır. 

Borsa Yatırım Fonu

Yatırım Fonu türlerinin sonuncusunu borsa yatırım fonları oluşturmaktadır. Bu fonlar bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılarını yansıtmayı amaçlayan ve yatırımcıların payları borsada işlem gören bir Yatırım Fonu olmaktadır. örneğin BIST 30 endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, endekste bulunan payların getirilerini ayrı ayrı almak yerine bu endeks için borsa yatırım fonuna yatırım yapabilir. 


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Detaylar